- Vil understøtte renteheving fra Norges Bank

Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker om dagens viktigste.

Børs

Det er ikke utsikter til at det blir noe møte mellom Xi og Trump før fredsavtalen i handelskonflikten løper ut 1. mars. Det var beskjeden fra amerikanske myndigheter i går, noe som ga økt frykt for at handelskrigen skal eskalere. Amerikanske børser var ned nær én prosent. I Europa bidro lavere vekstanslag for eurosonen fra Europakommisjonen til å forsure stemningen ytterligere.«Risk-off ga økt etterspørsel i statsobligasjonsmarkedene og de trygge lange rentene falt. Den amerikanske ti-åringen er ned fem basispunkter fra i går morges og nær 10 basispunkter fra nivået på mandag til 2,64 prosent», skriver Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i morgenrapporten fra Nordea Markets.Norske langsiktige renter dras med ned i dragsuget, 10 års swap-rente handler kun et par basispunkter over to prosent.«Dårligere stemning i markedet generelt trakk også EURNOK videre litt opp. Krysset handler i skrivende stund 9,75», heter det fra de to økonomene.Mens vekstfrykten globalt øker, fikk vi fredag morgen tall for norsk økonomi som vil stå ut i internasjonal målestokk.«Etter et svakt 3. kvartal, som følge av en tørr sommer og svak jordbrukshøst med en vekst på bare 0,3 prosent over kvartalet, ser vi for oss en vekst i BNP for Fastlands-Norge i 4. kvartal på hele 1,0 prosent», skrev Olsen og Pausgaard Fisker i forkant av tallene.Nordea Markets’ anslag ligger tre tideler over Norges Bank.«Med en oljepris rundt dagens nivåer, står annerledeslandet Norge seg godt i en mer usikker verden. Mens verdens industriledere melder om avtakende vekst og økt usikkerhet, er norske industriledere mer optimistiske enn på lenge som følge av oppgangen i oljeinvesteringene som er under vei», heter det i rapporten.Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,9 prosent sesongjustert i 4. kvartal 2018, ifølge SSB.I tillegg til BNP-tallene får vi de norske sysselsettingstallene.Nordea-økonomene ventet sysselsettingen vokste 0,4 prosent over kvartalet, hvilket er på nivå med Norges Banks anslag.«I sum vil dermed tallene understøtte en renteheving fra Norges Bank som signalisert i mars», skriver duoen.

makro
rente
norges bank
renteheving
kjetil olsen
Nick Pausgaard Fisker
nordea markets