Widerøe mer enn halverer driftsresultatet

Skylder på passasjeravgiften

Børs

Årsresultatet for transportkonsernet Torghatten ble sluppet torsdag kveld, og der fremkommer også resultatet til flyselskapet Widerøe.Omsetningen til flyselskapet i 2018 ble på totalt 4,72 milliarder kroner, mot 4,45 milliarder i 2017.Driftskostnadene økte samtidig med nærmere 400 millioner kroner, fra 3,91 milliarder kroner i 2017 til 4,28 milliarder kroner i 2018.Det førte til at driftsresultatet falt fra 237,3 millioner kroner i 2017, til 106,2 millioner kroner i 2018. - Konsernet oppnår et svakt resultat i segmentet fly for 2018 sammenlignet med tidligere år. Kombinasjonen av et vedvarende høyt avgiftsnivå på innenriks luftfart i Norge og historisk høye drivstoffpriser svekker resultatet for Widerøe i 2018, heter det i rapporten.Videre skriver Torghatten at spesielt passasjeravgiften har redusert lønnsomheten til Widerøe.-Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i perioden 2016 - 2018 svekket seg betydelig, spesielt har innføringen av en passasjeravgift i 2016 og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten, skriver Torghatten.Det fulle regnskapet for Widerøe, som inkluderer resultat etter skatt fremkommer ikke i konsernregnskapet fra Torghatten. De tallene vil først være klare senere.

torghatten
widerøe
Nyheter
Børs