10 færre borerigger

Ferske tall fra Baker Hughes viser færre aktive borerigger

Ferske tall fra baker Huges riggtelling viser 10 færre aktive borerigger i USA i uken som endte 29. mars.Antallet falt til 1.006 aktive borerigger. Det er 13 aktive borerigger mer enn på samme tid i fjor. I Canada falt antall aktive borerigger med 17 enheter til 88 borerigger.Det er 46 færre aktive borerigger enn på samme tid i fjor.