Aksjekjøp i Endúr

Tatomi Invest har gjort avtale med Handeland Industri.

Tatomi Invest har ifølge en melding gjort avtale med Handeland Industri om erverv av 19.775.000 aksjer i Endúr ASA.«Ervervet av aksjene er knyttet til salg av alle selskapets aksjer i Handeland Industri AS», heter det.Tatomi Invest eies 100 prosent av Ove Røssland. Etter at transaksjonen er gjennomført vil Røssland gjennom nærstående ha en samlet aksjebeholdning i Endúr på 19.775.000 aksjer, tilsvarende 9,3 prosent av totalt utstedte aksjer i Endúr.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker