Julaften 2017 ble norske Bulk Infrastructure valgt av blant andre Facebook til å bygge og eie en fiberkabel fra USA til Danmark. Nå har Amazon også meldt sin interesse og kabelen skal nå i tillegg knyttes til Norge og Irland, skriver - Vårt store mål er å åpne Norge som en datasenternasjon og bruke vår fornybare vannkraft. Amazon får en motorvei rett inn på Sørlandet. Nå åpner vi opp hele Agder-regionen og Norge som en mulig lokasjon for etablering av store datasentre, sier Peder Nærbø i Bulk Infrastructure til avisen.I et år har selskapet planlagt og produsert flere tusen kilometer lange fiberkabler, og i april lastes kablene om bord på båter i USA. Når båtene er ferdig med arbeidet vil Bulk ifølge avisen ha lagt 7200 kilometer med kabel.- Hvor mye er kontrakten verdt?- Med denne typen kontrakter får vi ikke lov til å gi detaljer, sier Nærbø til avisen, men sier at det utvilsomt er snakk om et milliardprosjekt.