Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Equinor og Akastor.- Equinor har etablert en fallende trendkanal på kort/mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for selskapet. Aksjen har støtte ved cirka 178 kroner og et eventuelt brudd på dette nivået vil utløse et salgssignal. På oppsiden ligger det motstand ved 204 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styremedlem Anne Drinkwater kjøpte 1100 aksjer 27. februar. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Akastor ASA ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen reagerer ned på høyt volum. Dette indikerer et stort salgspress fra pessimistiske investorer og få kjøpere. Negativ volumbalanse viser at volumet er høyere på nedgangsdager enn på oppgangsdager. Det indikerer at optimismen er avtagende hos investorene. Neste støttenivå ligger ved 11,50 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også