Analytiker spår kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Asetek og BerGenBio.- Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av selskapet og aksjen ligger i en langsiktig fallende trendkanal. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Etter en kort konsolideringsfase mellom cirka 40 og 49 kroner, har kursen brutt ned. Dette signaliserer videre nedgang og bekrefter den fallende trenden. RSI er under 30 etter kursnedgangen de siste ukene. Aksjen har dermed et sterkt negativt momentum som svekker aksjen på kort sikt. Det er lite støtte under dagens nivå. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech om Asetek.- BerGenBio viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene. Selskapsverdien er halvert siden kurstoppen i juni i fjor, og videre kursnedgang indikeres. Aksjen vender ned fra motstanden ved 27 kroner på økende volum. Dette indikerer et overskudd av selgere og svekker aksjen ytterligere. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.