Analytiker spår kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i SalMar og Veidekke.- SalMar ligger innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. For en måned siden utløste aksjen et salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon. Videre nedgang til 346 kroner eller lavere er signalisert. Siden januar har aksjen beveget seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 406 kroner og motstand på 442 kroner. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Neste støtte er ved 380 kroner. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som understøtter det negative trendbildet. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Veidekke viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har brutt ned fra en rektangelformasjon både på kort og mellomlang sikt. I tillegg er det brudd på støtte ved 88 kroner på høyt volum. Et salgssignal er dermed utløst. Neste støttenivå ligger ved 81,50 kroner og motstanden er mellom 89,20 og 92,60 kroner. Det kortsiktige momentumet er fallende, noe som svekker aksjen på kort sikt. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også