Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank og aksjer i Data Respons.- Sandnes Sparebank har brutt opp gjennom taket av den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer en sterkere stigningstakt, og det er lite motstand over dagens nivå. Det ligger støtte ved cirka 61 kroner. Det kortsiktige momentumet er sterkt positivt, med RSI over 70. Høy RSI og brudd opp gjennom taket av den stigende trendkanalen indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for banken. Banken er positiv på innsidehandler etter at styreleder og styrets nestleder kjøpte egenkapitalbevis 18. og 22. februar. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Data Respons vendte opp i januar og ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har nå brutt det tidligere motstandsnivået ved 28 kroner etter at selgerne forsvant. Dette åpner for videre oppgang. Justert for utbytter, har ikke kursen vært høyere siden år 2000. Det er nå støtte ved 28 kroner ved reaksjoner tilbake. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.