Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Panoro Energy, Solon Eiendom og SpareBank 1 SR-Bank. Det advares mot høy risiko i førstnevnte.- Panoro Energy ligger i en langsiktig, stigende trendkanal, og videre oppgang innenfor denne indikeres. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager.Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Det ligger støtte ved 16,30 kroner. Neste motstandsnivå ligger ved 23 kroner. Aksjen har en gjennomsnittlig kursendring per måned på over 30 prosent, så risikoen er høy. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Solon Eiendom ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i Solon og indikerer en god utvikling for selskapet. Volumet har økt kraftig på de siste dagenes kursoppgang. Dette styrker aksjen på kort sikt. Det ligger motstand ved ca. 39,30 kroner, mens det er støtte ved 35 kroner. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver analytikeren.- SpareBank 1 SR-Bank viser en sterk utvikling innenfor en bred, langsiktig, stigende trendkanal. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er nå utløst et kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Videre oppgang til 101 kroner eller mer er signalisert. Det ligger noe motstand ved 100 kroner. Et brudd opp gjennom dette nivået vil utløse nok et kjøpssignal. Ved eventuelle reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 95,60 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
panoro energy
solon eiendom
sparebank 1 sr-bank