Anbefaler ti aksjer

Publisert 15. mars 2019 kl. 14.08
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 20.46
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 984 ord
Fredag 15. mars er det seks nye aksjer i Norden Topp 10.Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, to norske og to danske aksjer. I denne runden er ingen finske aksjer med i det gode selskap.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.
1.   Ericsson B(ERICB.ST) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 88.36 (0.98)2.   Topdanmark(TOP.CO) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 338.2 (4.8)3.   Indutrade(INDT.ST) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 269.4 (3.4)4.   Arjo B(ARJOB.ST) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 33.1 (-0.1)5.   Bravida Holding AB(BRAV.ST) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 78.85 (-0.3)6.   Schibsted ser. A(SCHA.OL) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 349 (0.4)7.   Aker(AKER.OL) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 644 (4)8.   Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 497.8 (0.6)9.   Sweco B(SWECB.ST) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 218.6 (3)10.   Fabege(FABG.ST) - 14. mar 2019. Siste sluttkurs: 129.82 (2.02)
Ericsson B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 84.60 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 84.60 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Topdanmark ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 334 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 334 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Indutrade har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 246 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Arjo B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 33.47 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 32.20 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bravida Holding AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 70.40 kroner. Videre oppgang til 81.19 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 74.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Schibsted ser. A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 309 kroner. Videre oppgang til 361 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 314 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 620 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 620 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Royal UNIBREW og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 495 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Sweco B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 221 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 200 kroner og motstand ved cirka 240 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.Fabege ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 127 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.