Anbefaler ti aksjer

Publisert 22. mars 2019 kl. 13.22
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 20.27
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1198 ord

Fredag 22. mars er det seks nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av syv svenske, en norsk og to danske aksjer. Ingen finske aksjer er med i det gode selskap i denne runden.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Yara International(YAR.OL) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 368.1 (4.7)Yara International ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Kursen har brutt gjennom taket ved 367 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 409 kroner eller mer. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Investor A(INVEA.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 418.2 (-3.2)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Investor A og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 400 kroner. Videre oppgang til 426 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 413 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 413 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Wallenstam B(WALLB.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 90.55 (0.25)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Wallenstam B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 91.22 kroner etter brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 90.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Topdanmark(TOP.CO) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 338.8 (-4)Topdanmark ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 334 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 334 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Indutrade(INDT.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 271.8 (-3.8)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Indutrade har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 234 kroner. Objektivet ved 266 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 246 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Fabege(FABG.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 130.34 (0.64)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Fabege og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 127 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 127 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 695 (2.4)Chr. Hansen Holding ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 692 kroner. Videre oppgang til 817 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 683 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 683 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Arjo B(ARJOB.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 33.5 (0.75)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Arjo B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 33.47 kroner. Videre oppgang til 39.79 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 32.20 kroner og motstand ved cirka 35.70 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Biotage(BIOT.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 127 (-6.2)Biotage ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 122 kroner. Videre oppgang til 145 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 123 kroner og motstanden ved cirka 135 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Hembla AB(HEMB.ST) - 21. mar 2019. Siste sluttkurs: 180.6 (0.8)Hembla AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 175 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 175 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.