Anbefaler ti aksjer

Fredag 29. mars er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, to norske, en dansk og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Investor A(INVEA.ST) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 417.6 (2)Investor A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 400 kroner. Videre oppgang til 428 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 413 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 413 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Volvo B(VOLVB.ST) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 141.15 (1.8)Volvo B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 138 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Ericsson B(ERICB.ST) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 85.3 (1.04)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Ericsson B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 83.60 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 83.60 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Fabege(FABG.ST) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 135.08 (1.46)Fabege ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 130 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 130 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Fabege. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Elisa(ELISA.HEX) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 39.91 (-0.24)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Elisa og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 38.19 euro. Videre oppgang til 42.53 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 39.70 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Hembla AB(HEMB.ST) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 180.6 (1)Hembla AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 175 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 175 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Zealand Pharma(ZEAL.CO) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 119.6 (0.8)Zealand Pharma ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 118 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Zealand Pharma. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Schibsted A(SCHA.OL) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 348.8 (6.3)Schibsted A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 361 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 316 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Orion B(ORNBV.HEX) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 33.15 (0.16)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Orion B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 32.95 euro. Videre oppgang til 38.00 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 31.30 euro. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. NEL(NEL.OL) - 28. mar 2019. Siste sluttkurs: 5.7 (0.02)NEL viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 4.66 kroner. Objektivet ved 5.51 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 4.66 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også