Andreassen: Da kan det snu til krakk

Finansanalytikernes instrumenter fortsetter ifølge Eika-økonomen å spille opp til dans, akkurat slik de gjorde på dekk ved Titanics skjebnetimer.

Børs

Februar-tallene fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi var ifølge sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, «litt pussige i år», med enorme regionale variasjoner og en gjennomsnittlig vekst på 0,5 prosent.«Eiendom Norges eksperter sier at dette er flatt - sesongjustert. Altså en normal februar. Men ser en på veksten de siste ni år i gjennomsnitt har veksten i boligprisene vært ett prosentpoeng denne måned», skriver Andreassen på sin blogg.Bare i ett år – 2016 - var veksten ifølge Andreassen så svak som nå.«Det er helt sikkert mulig å regne seg frem til at februar i år var «normal», ved hjelp av sesongjusteringsrutiner, men med det blotte øye ser månedsveksten i prisene ut til å være noe lavere enn snittet de siste ni år. Et halvt prosentpoeng lavere», skriver han. Les også: - Både boligselgerne og boligkjøperne har vært vinnereHvordan går det videre?Finansanalytikernes instrumenter fortsetter ifølge Eika-økonomen å spille opp til dans, akkurat slik de gjorde på dekk ved Titanics skjebnetimer. Men ser en på de underliggende tall, er det ikke noen grunn til å tro på noe annet enn boligprisfall, mener Andreassen, i hvert fall i reelle termer.Han peker på at Norges Bank truer med renteøkning og LO med store lønnskrav. «To tette og en badehette for mang en konkurstruet restaurant, hoteller, bilforhandlere, møbelbutikker og boligutviklere».Det eneste vi ifølge Andreassen kan være sikre på i år, er at konkursbølgen som rir detaljhandelen enda ikke har nådd sitt crescendo.«Isfjellet er imidlertid det enorme utbud av nye boliger i år. Det i en befolkning som eldes og vokser langt mindre enn før. Enda er det ikke noen tegn til at igangsettingen stilner. Tvert imot fortsetter en å overinvestere i bolig i 2019. «full steam ahead»», mener Andreassen.Noe boligbyggerne trolig ifølge sjeføkonomen vil fortsette med, inntil prisene faller tilbake tilstrekkelig mye til at det ikke lønner seg å bygge så mye nytt.«Er du optimist på boligprisene, må du tro at dagens etterspørsel umulig kan mettes. Alle andre scenarioer gir prisfall», skriver han.Kan snu til krakkI reelle termer toppet boligprisene i Norge seg ved påsketider 2017. Ingen katastrofe om vi får en reell nedgang, ifølge Andreassen, så lenge den skjer ved at boligprisene stiger svakere enn lønnsveksten. Verre blir det hvis Ola Nordmann snur fra optimisme og hamstring av kvadratmeter bolig, hytte og bobil til å ønske seg et enklere liv.«Da kan gradvis fall i prisene snu til krakk. Litt på samme måte som folk først dør i det panikken om bord i forlis får alle til å storme mot livbåtene», mener Eika-økonomen. Les også: - Boligmarkedet er for tiden på sitt aller besteBoligprisene oppBoligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste tirsdag at boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i februar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.Boligprisene er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden.- Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, ifølge en pressemelding.

boligprisene
boligpriser
jan l. andreassen
eika gruppen
boligmarkedet
titanic