Awilco Drilling bestiller rigg - vurderer emisjon

Vurderer emisjon på 20 millioner dollar.

Awilco Drilling PLC opplyser i en oppdatering fredag at datterselskapet Awilco Rig 2 Pte. Ltd. har utøvd en opsjon med Keppel FELS verft i Singapore for bygging av en ny semi-nedsenkbar borerigg (CS60 ECO MW). Riggen selskapet har bestilt vil være utstyrt og sertifisert for boring på norsk sokkel, inkludert i Barentshavet i vanndybder opp til 5000 fot.Riggen vil være lik den som ble inngått i mars 2018, opplyses det.Kostnaden for å bygge riggen er rundt 425 millioner dollar, opplyses det. Levering er planlagt i mars 2022.Selskapet har også to opsjoner på rigger til.For å finansiere deler av egenkapitalkravet vurderer Awilco Drilling å gjøre en rettet emisjon på inntil 20 millioner dollar til kurs 31,80 kroner, som er forhåndstegnet av eksisterende aksjonærer.Som en konsekvens kan bare eksisterende aksjonærer vente å bli tildelt aksjer i emisjonen, opplyses det.Selskapet melder samtidig om at styret har utnevnt Jens Berge til nye CEO i selskapet. Han vil tiltre stillingen senest 4. juni 2019, og har blant annet vært CEO i Prosafe siden november 2017.