Bekrefter rapport om hvitvasking

Swedbank-logo - foto fra selskapet

Finansinspektionen bekrefter å ha mottatt rapport fra Swedbank.

Finansinspektionen i Sverige bekrefter i en melding fredag at myndighetene 1. mars mottok en rapport fra Swedbank om mistanke om hvitvasking.«Rapporten er et av flere materialer som kommer til å inngå i en samlede undersøkelsen som FI gjennomfører med de tre baltiske tilsynsmyndighetene», skriver FI.