- Betydelig mer aggressivt enn vi hadde ventet

Rentebanen indikerer nå ifølge sjeføkonom Frank Jullum noe over 50 prosent sannsynlighet for at den neste renteøkningen kommer allerede i juni, og 50 prosent sannsynlighet for at det kommer en ny økning på møtet i desember.

Norges Bank har, som forventet, besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,0 prosent.- Mer overraskende var det at rentebanen ble oppjustert på kort sikt, faktisk helt frem til 1. kvartal 2021. Derfra er imidlertid rentebanen en god del lavere enn i desember, som ventet, kommenterer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Hegnar.no.Ifølge Jullum indikerer rentebanen nå noe over 50 prosent sannsynlighet for at den neste renteøkningen kommer allerede i juni, og 50 prosent sannsynlighet for at det kommer en ny økning på møtet i desember.- Dette er betydelig mer aggressivt enn vi hadde ventet, og basert på markedsreaksjonen også hva markedet ventet, sier Danske Bank-økonomen.Han viser til at global vekst og globale renter trakk rentebanen ned, det samme gjorde lønns- og prisveksten, mens veksten i norsk økonomi og valutakursen trakk i motsatt retning.- Det var særlig oppjusteringen av veksten i norsk økonomi som overrasket oss på oppsiden, der de nå venter en vekst i fastlands-BNP på 2,7 prosent i år, opp fra 2,3 prosent, sier Jullum.Les også: - Norges Bank hever ikke bare i dagDet viktigsteDet viktigste å ta med seg fra dagens rentemøte er ifølge sjeføkonomen at så lenge veksten i norsk økonomi fortsetter over trend, slik at kapasitetsutnyttelsen øker, ledigheten faller og lønns- og prisvekst fortsetter oppover, vil de fortsatt normalisere pengepolitikken.At ECB og Riksbanken skyver på sine renteøkninger, vil ifølge Jullum ikke være en beskrankning før kronekursen eventuelt blir betydelig sterkere. At Fed eventuelt er ferdig, har «ingenting» å si, de er allerede på eller veldig nær sine nøytrale realrenter, mener han.- Så diskusjonen rundt andre sentralbanker blir ikke aktuell før vi er mye nærmere normalrentene eller kronekursen styrker seg veldig mye, sier Danske Bank-økonomen og fortsetter:- Basert på denne holdningen, som vi helt klart deler, men ikke turte tro Norges Bank ville utrykke nå, tror vi Norges Bank øker renten igjen på rentemøtet i juni, samt at de gjør en tredje renteøkning i desember, fastslår Jullum.Dette utfallet har allerede en «sannsynlighetsovervekt» i rentebanen som ble publisert i dag.Minst én neste årLengre ute venter Danske Bank minst en renteøkning neste år, mens fra 2021- er det vanskeligere å spå.- Men gitt at Norges Bank har svært lave vekstanslag for 2021 på 1,2 prosent og 2022 på 1,1 prosent, og at vi er litt mer optimistisk på global økonomi, er det naturlig å anta at rentene skal videre opp i 2021-2022, avslutter Jullum.Les også: - Ingen behov for renteheving til høsten


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også