- Bjørnen sover, bjørnen sover

Kapitalforvalterne i DNB Asset Management plasserte i oktober i fjor en større andel av kundenes penger i aksjer. DNB er fortsatt positive til aksjer.

Børs

- Vi mener at argumentene for overvekten i aksjer ikke er endret i negativ retning siden vi gikk til overvekt, og viderefører derfor denne eksponeringen i markedssynet for mars, sier porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Asset Management til DN.I en fersk oppdatering med tittelen «Bjørnen sover, bjørnen sover», trekker selskapet ifølge avisen frem flere grunner til at usikkerheten i verdensøkonomien har avtatt de siste månedene. Frykt for avtagende vekst i Kina, trusselen om tilspissing i handelskrigen mellom USA og Kina, usikkerhet knyttet til brexit, og frykt knyttet til sentralbankenes varslede renteøkninger var i hovedsak det som tynget markedet før jul, ifølge Hjertø.- På alle disse områdene har vi sett positiv utvikling de siste månedene. Det har blant annet kommet nyheter om at USA vil utsette innføringen av økte toller på en rekke kinesiske varer, og det forhandles for å finne andre løsninger på handelskonflikten, sier Hjertø til DN.Hun påpeker at særlig europeiske aksjer ser ut til å ha blitt rammet av trusselen om handelskrig. - Men når vi måler stemningen i markedet, ser vi at det fortsatt er en forsiktig optimisme som råder. Mange sitter fortsatt på gjerdet, og det er dermed ikke så mye av oppgangen som er tatt ut. Børsoppgangen de siste månedene er i hovedsak en opphenting av fallet før jul, så det er fortsatt et godt potensial for ytterligere oppgang, sier Hjertø til avisen. 

aksjer
aksjemarkedet
anette hjertø
dnb asset management