Color Line-sjefen tjente 6,8 mill. i 2018

På fem år har Color Group mer enn firedoblet driftsresultatet. Til sammenligning har konsernsjefens lønnsutvikling vært relativt beskjeden. 

Publisert 27. mars 2019 kl. 16.52
Oppdatert 27. mars 2019 klokken 16.53
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 124 ord
Color Group har de seneste årene fulgt den velkjente, men likefullt vanskelige, strategien med å øke inntektene og redusere kostnadene.
I perioden fra 2014 frem til i fjor har rederikonsernet økt driftsresultatet fra 149 millioner kroner til 630 millioner kroner. Den ferske årsrapporten for 2018 viser at den samlede godtgjørelsen for fjoråret beløp seg til vel 6,8 millioner kroner. Av dette utgjorde bonusen 2,4 millioner kroner.Driftsresultatet er i samme periode opp 323 prosent. 
Godtgjørelsen til konsernsjef Trond Kleivdal har naturlig nok fulgt en tilsvarende, om ikke like bratt, utvikling.I 2014 endte den totale godtgjørelsen på snaut 4,7 millioner kroner. Det inkluderer en bonus på én million kroner, samt pensjonsopptjening og andre ytelser. I løpet av femårsperioden har ytelsene til Color Group-sjefen dermed økt med om lag 45 prosent.