Data Respons med ny avtale

Årlige inntekter på 40 millioner kroner. 

Børs

Data Respons har signert en rammeavtale med en årlig verdi på 40 millioner kroner med en kunde i Norge innen medisinsk utstyr, ifølge en børsmelding. Kontrakten omfatter leveranse av R&D Services og smarte dataløsninger som integreres i kundens systemløsninger.Leveransene vil starte i 2019. 

data respons
Nyheter
Børs