Detaljhandelen skuffer

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum falt 1,3 prosent fra januar til februar 2019, viser sesongjusterte tall fra SSB.Dette skjer etter 1,5 prosent oppgang fra desember til januar.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 0,3 prosent nedgang.Nordea Markets var blant dem som traff best, med en forventning på 1,7 prosent nedgang.- Årsakene er at prisene på klær kom opp igjen i februar og det årlige boksalget startet sent i år. Med et negativt tall i dag opprettholdes den svake trenden. Norges Bank venter imidlertid, i likhet med oss, at forbruksveksten tar seg opp igjen utover i 209 i takt med høyere realinntekstsvekst. Store deler av inntektsveksten i fjor ble spist opp av høyere strømpriser, skriver Joakim Bernhardsen i dagens morgenrapport.Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser 3,4 prosent vekst mellom vendepunktet i mai 2016 og toppunktet rundt sommeren 2018. Etter sommeren 2018 viser imidlertid trenden en svakt nedadgående utvikling.Møbler og bøkerIfølge SSB var det spesielt møbelbutikker som bidro til nedgangen i det sesongjusterte volumet.Samtidig bidro også butikker med salg av klær, sportsutstyr og bøker til nedgangen. Blant disse var den prosentvise nedgangen spesielt stor hos bokhandlere.Som Bernhardsen er inne på, kan dette ifølge SSB skyldes at det årlige «Mammutsalget» (som vanligvis har hatt salgsstart i februar), ikke startet før i mars i 2019.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet falt 0,5 prosent i perioden desember 2018 - februar 2019 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.Les mer her. Flatt varekonsumSamtidig viser andre (sesongjusterte) tall at husholdningenes varekonsum steg 0,1 prosent fra januar til februar 2019. Lavt elektrisitetskonsum bidro til å dempe veksten.Les mer her.