Dette er kvinnenes favorittaksjer

En analyse av Nordnets 70.000 kunder i Norge viser at kvinnelige sparere oppnår bedre avkastning på sin aksje- og fondsportefølje enn menn.I 2017 hadde kvinner flere prosentpoeng høyere avkastning på sin portefølje enn menn. I 2018 var avkastningen omtrent den samme.Nordnets spareøkonom, Bjørn Erik Sættem, minner om at kvinner sparer lavere beløp, og færre kvinner enn menn sparer i aksjer og fond.- Jeg hadde forventet at kvinner oppnår bedre avkastning i fallende markeder, siden de jevnt over tar lavere risiko. Men jeg hadde trodd at menn slo kvinner i et oppgangsmarked, siden menn burde få betalt for den økte risikoen. Våre tall tyder imidlertid på at dette ikke er tilfelle, skriver Sættem på sin blogg.Det er tydelige kjønnsforskjeller når Nordnet ser på hvilke aksjer som er mest populære.- Hos kvinnelige Nordnetkunder er tre-på-topp-listen Equinor, Norsk Hydro og NEL. De to første er store, solide selskaper med moderat risiko. Topplisten blant mannlige kunder består av NEL, Norwegian og Equinor. De to første er mindre, spekulative aksjer som svinger mye i verdi, avslutter Sættem.