- Dette skaper en pervers situasjon i markedet

I fredagens rapport fra Nordea Markets minner Joachim Bernhardsen om at risikoaversjon og snuoperasjoner fra verdens sentralbanker har gitt en kraftig nedside i de lange globale rentene. Rentene har falt mest i USA der 10 års fastrente er ned hel 90 basispunkter siden toppen i november.- Bak fallet i renter ligger også en helomvending fra markedet i troen på videre renteoppgang. Trolig er det for tidlig å avblåse rentefallet, skriver Bernhardsen.- Situasjonen i det globale rentemarkedet skaper en noe pervers situasjon i markedet her hjemme. Lange renter, som i stor grad drives av utlandet faller, mens korte/flytende renter stiger, skriver Bernhardsen.Differansen mellom flytende rente, som er på vei opp i takt med høyere rente fra Norges Bank, og de lange rentene er dermed svært lav. - Norges Banks prognose for Nibor tilsier en flytende rente på over to prosent neste år. Det er over dagens nivå på 10 års fastrente, avslutter Bernhardsen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også