Dette skjer i dag - tirsdag

Her er finanskalenderen for tirsdag 12. mars.

Børs

Makro:Sverige: KPI, februar, kl. 09.30Norge: Regionalt Nettverk, kl. 10.00Storbritannia: Industriproduksjon, januar, kl. 10.30Storbritannia: BNP, januar, kl. 10.30USA, KPI, februar: kl. 13.30Annet:SSB: Byggekostnadsindeks, februar 2019, kl. 08.00SSB: Finansielle sektorregnskaper, 4. kvartal 2018, kl. 08.00SSB: Bank og kredittforetak, januar 2019, kl. 08.00USA: API, ukentlige oljelagertall, kl. 21.30Blaker Sparebank: Ordinær generalforsamlingBakkafrost: ÅrsrapportZwipe: ÅrsrapportKilder: Oslo Børs, TDN Finans og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nyheter
Børs