DNB Markets: Renten kan økes ytterligere i september

Seniorøkonom Kyrre Aamdal tror Norges Bank vil legge frem en rentebane som er litt høyere enn sist.

I likhet med økonomene i Nordea Markets, tror økomnomene i DNB Markets at det også kan komme en renteheving fra Norges Bank i september.Økonomene Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets mener Norges Bank ikke bare hever renten i dag, men tror også de vil bekrefte at de har til hensikt å øke renten en gang til i år.De norske nøkkeltallene er svært gode og tilsier ifølge økonomene at rentene skal raskere opp enn i desember.Les også: Norges Bank hever ikke bare i dagFra 0,75 til 1,00I dag er det ventet at Norges Bank vil heve styringsrenten fra 0,75 prosent til 1,00 prosent, og klokken 10.00 får vi fasiten.Samtidig vil det legges frem en ny pengepolitisk rapport med anslag for utviklingen i styringsrenten. En halv time senere er det duket for pressekonferanse.Ved rentemøtet i desember uttalte Hovedstyret at «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019.»På møtet i januar viste sentralbanken til formuleringene fra desembermøtet. Renten ble sist satt opp i september i fjor, og det ble antydet videre renteoppgang i år.«Norges Bank begrunnet oppgangen med at det går godt i norsk økonomi med god vekst i både produksjon og sysselsetting, etter at virkningene av oljeprisfallet i 2014 har sluppet taket. Dessuten er den underliggende inflasjonen nær inflasjonsmålet på to prosent», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.Senest i årstalen uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen: «Hvis økonomien utvikler seg slik vi har sett for oss, blir renten satt opp, gradvis og forsiktig fremover.»«Rentebanen fra desember tydet på at renten vil bli satt opp mot slutten av 2019 i tillegg til økningen i mars. Siden desember har veksten i norsk økonomi vært litt i overkant av anslagene til Norges Bank og arbeidsledigheten har kommet mer ned. Det regionale nettverket understøtter bildet av en veksttakt høyere enn det Norges Bank la til grunn i desember», heter det fra Aamdal.I tillegg peker han på at oljeprisen er høyere enn anslått og kronen klart svakere enn lagt til grunn.«Dette er forhold som normalt vil bidra til å løfte rentebanen», skriver seniorøkonomen, og fortsetter:.«Dessuten har inflasjonen vært høyere enn ventet. I motsatt retning trekker lavere veksttakt ute og at rentene ute har falt».Risikoen dempetI årstalen pekte Olsen nettopp på usikkerheten om veksten ute:«Risikobildet er særlig knyttet til utviklingstrekk internasjonalt som jeg allerede har vært innom – brexit og faren for en utvidet handelskonflikt. Blir veksten ute lavere enn vi har sett for oss, vil det ha ringvirkninger til norsk økonomi.»«Med en utsettelse av Brexit og utsikter til en handelsavtale mellom USA og Kina, er noe av risikoen ute dempet siden desember. Mange har nedjustert vekstanslagene ute, for eksempel ECB, OECD og anslag samlet inn til Consensus Forecast», skriver Aamdal.Men stort sett gjelder det anslagene for 2019, mens anslagene for 2020 er lite endret.«Dermed bør virkningene for norsk økonomi være begrenset. Vi tror Norges Bank vil legge frem en rentebane som er litt høyere enn sist, og som indikerer at det kan komme en renteøkning også i september i år», avslutter seniorøkonomen i DNB Markets.Rentemøte i BoEBank of England har også rentemøte i dag. «Det blir ventelig en non-event. Brexit gjør at sentralbanken er på hold inntil det er mer klarhet om det fremtidige EU-samarbeidet», skriver Nordea-økonomene.Uendret fra FedFED besluttet onsdag å holde renten uendret i intervallet 2,25 til 2,50 prosent.Les mer her: Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker