DNO har nå fullført kjøpet av Faroe Petroleum og eier hundre prosent av alle utstedte aksjer i selskapet, ifølge en børsmelding fra DNO torsdag.Den obligatoriske oppkjøpsprosedyren inntraff etter DNO hadde kjøpt eller fått aksept for over 90 prosent av Faroe-aksjene i sitt endelige kontanttilbud for alle aksjene i selskapet, til en pris på 160 pence pr aksje. Alle de resterende aksjene ble kjøpt til samme pris som i det endelige tilbudet.