Eidesvik Offshore og Solstad Offshore med avtaler

Eidesvik Offshore og Solstad Offshore har inngått rammeavtaler Aker BP.

Børs

Eidesvik Offshore og Solstad Offshore har inngått rammeavtaler Aker BP for levering av supplyskip, ifølge børsmeldinger fra selskapene fredag.Eidesvik har inngått en rammeavtale for plattformforsyningsskip (PSVer), mens Solstad skal levere supply-tjenester.Rammeavtalene har begge en varighet på tre år med to påfølgende opsjonsperioder på to år hver.- Inngåelsen av rammeavtalene med de utvalgte leverandørene av forsyningsskip, er det første steget mot et strategisk samarbeid som kan utvikles til et konsept for fremtidig allianse, sier Per Harald Kongelf, SVP Improvements, i Aker BP i meldingen fra Eidesvik.

eidesvik offshore
solstad offshore
aker bp
Nyheter
Børs