Elisabeth Holvik spår færre renteøkninger

Sjeføkonom tror Norges Bank jekker seg ned.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen er ute med en ny månedsrapport.Hun tror fortsatt at Norges Bank vil heve renten i mars, men at de vil signalisere færre renteøkninger fremover.- Siden desember har vekstutsiktene globalt blitt betydelig nedjustert, og det er risiko knyttet til både handelskrig og Brexit. Vi tror Norges Bank vil peke på svake vekstutsikter og lavere renteforventninger ute som et argument for å nedjustere sin rentebane. Av informasjon om norsk økonomi er det kanskje de klare tegn til et mer balansert boligmarked som veier tyngst for at det ikke er behov for så veldig mye høyere renter fremover, skriver Holvik.Skyte over mål?Sjeføkonomen trekker paralleller til USA.- På samme måte som i USA er det en økende diskusjon om det kan være fornuftig å tillate inflasjonen å skyte noe over målet en tid for å «lokke» de som har trukket seg ut av arbeidsmarkedet inn på arbeidsmarkedet igjen. Norge har en urovekkende lav sysselsettingsgrad blant menn mellom 25 og 54 år, fortsetter hun.- Dette skyldes trolig at en del norske ufaglærte har blitt utkonkurrert av arbeidsinnvandring fra EU, og blitt presset over på trygd. Dels skyldes det at det har vist seg vanskelig å få innvandrere fra tredjeverdens land og deres etterkommere i arbeid. Og de som kommer i arbeid har større sannsynlighet for å falle ut av arbeidslivet og gå over på trygd, forklarer Holvik.Hun viser til at innvandrere står for hele 71 prosent av utbetalingene fra sosialhjelp i Oslo.- De som er på sosialhjelp er typisk ikke i jobb. Av de 132.000 som mottar sosialhjelp i Norge, hadde 50.000 ikke annen inntekt fra trygd eller jobb. I tillegg kommer de som er på introduksjonsprogram, heter det videre i rapporten.- Skjult ledighetSjeføkonomen registrerer at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi ser ut til å øke videre, med en registrert arbeidsledighet på kun 2,4 prosent.- Men mange er fortsatt utenfor arbeidslivet, og representerer en skjult ledighet. Konsumprisene er høyere enn ventet, mye på grunn av svak kronekurs og høye strømpriser, skriver Holvik.Bortsett fra avgifter og energi var konsumprisveksten (KPI-JAE) 2,1 prosent i januar, marginalt over målet på 2,0 prosent.- Vi tror Norges Bank vil heve renten 21. mars, og så signalisere at de kommer til å heve renten opp mot 1,5 prosent innen utgangen av 2021, og ikke opp mot 2,0 prosent som det ligger i dagens rentebane. Alternativt at de signalisererat det kun er en viss sannsynlighet for at renten kommer opp mot 1,75 ved utgangen av 2021.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også