- En trend vi nesten aldri ser på denne tiden

Amerikansk oljeeksport, minimal flåtevekst og en katalysator i 2020 ventes å gi gode tider fremover for John Fredriksens tankforretning.

Frontlines VLCC Front Kathrine. Foto: Selskapet
Børs

- Tankmarkedet falt tilbake på starten av året som følge av OPEC-kutt og flåtevekst. Men de seneste ukene er markedet reversert, drevet av en økning i amerikansk oljeeksport, og viser en kontrasyklisk trend, sier konsernsjef Robert Hvide Macleod i Frontline i en videosnutt publisert torsdag.- Ratene har mer enn doblet seg siden januar, en trend vi nesten aldri ser på denne tiden av året, sier han.Omtrent samtidig som videoen ble publisert falt riktignok ratene for de store råoljetankerne av typen VLCC – Very Large Crude Carriers – kraftig tilbake igjen, og sluttet uken på rundt 18.000 dollar dagen, mot over 28.000 dollar uken før.Hittil i år er snittraten på 28.500 dollar pr. dag, ifølge tall fra Clarksons Platou, mens de på samme tid i fjor var i underkant av 12.000 dollar pr. dag. Historisk er februar og mars svake måneder.Gode ting i venteFrontline-sjefen tror at markedet vil utvikle seg bra fremover.- Jeg mener den seneste styrken viser at tankmarkedet er velbalansert og det er et tegn på at det er gode ting i vente, sier han, og viser til at oljemarkedet lider av for lavt tilbud og at oljelagrene har falt de seneste kvartalene.I tillegg påpeker han, som flere analytikere har vært inne på, at USA eksporterer stadig mer råolje, noe som er svært positivt for markedet da seilingsdistansene til de store kundene i Asia blir lengre.- I vårt marked er distansen oljen fraktes en veldig viktig faktor. Den amerikanske oljeproduksjonen har blitt driveren og jeg tror USA vil være hovedtilbyderen av ekstra olje til markedet i overskuelig fremtid.- Derfor vil mange av våre skip ballaste rett fra Asia til USA før de går tilbake til Asia igjen, sier han.Store endringer i 2020Som de fleste andre venter John Fredriksens tanksjef at IMO-reguleringene som trer i kraft i 2020, vil være en «industry changing event», noe selskapet har posisjonert seg for gjennom å satse på rensesystemer for eksosgass, eller scrubbere. Det er også investert i en scrubber-produsent. Han trekker også frem et annet moment som blir viktig.- 2020 er året da de eldre fartøyene som må igjennom kostbare klassinger, blir mye dyrere å eie. Denne gruppen skip overgår ordreboken med 20 prosent, et perspektiv som er viktig å ta i betraktning. Min forventning er av disse fartøyene kun vil dekke sine driftskostnader dersom våre moderne VLCC-er tjener 45.000 dollar dagen.- For oss er det mer enn 8 millioner dollar i nettoinntekter pr. VLCC før de nevnte fartøyene tjener penger.Frontlines VLCC-er går i kontant break even på rundt 24.400 dollar pr. dag, mens Suezmaxene trenger rett under 20.000 dollar dagen. Aframaxene går i pluss med dagrater over 16.000 dollar.- I september 2019 vil ballastvann-reguleringen innføres, og den første dagen i 2020 vil IMOs «game changing» svovelreguleringer tre i kraft, sier han.Dette vil ifølge Frontline-sjefen skape et behov for oppgraderinger, noe som for noen ikke blir gjort i tide. Det vil resultere i skraping i 2019, om i et lavere tempo enn i 2018 da det ble skrapet 39 VLCC-er.- Frontline er posisjonert for å dra nytte av dette, takket være vår veldig moderne flåte, sier Macleod.- Veldig bullishDe nye IMO-reguleringene vil påvirke oljeetterspørselen enormt og dieseletterspørselen vil gå igjennom taket, ifølge Macleod. Det fører til økt gjennomstrømming av råolje i verdens raffinerier, - Denne veksten vil etter hvert avta, men det kan ta flere år. I mellomtiden er dette åpenbart veldig bullish for virksomheten vår, sier han og avslutter med følgende konklusjon:- Vår forretning vil være drevet av amerikansk oljeeksport, minimal flåtevekst og en katalysator i 2020. OPEC-volum må også komme tilbake, muligens i 2019, og tankmarkedet kan da være på god vei «to the races».- Jeg tror vi er på vei inn i en syklus med sterk inntjening i tank og Frontline er i «pole position».

frontline
robert hvide macleod
john fredriksen
tankrederi
tankmarkedet
vlcc
suezmax
aframax
imo 2020
skraping
usa
oljeeksport
oljeetterspørsel
opec