Er kvinner eller menn best i aksjemarkedet?

Kvinner oppnår generelt høyere avkastning enn menn i aksjemarkedet. Det viser tall fra nettmegleren Nordnet, samt flere internasjonale undersøkelserAnalyser blant Nordnets 70.000 kunder i Norge viser faktisk at kvinnelige sparere oppnår bedre avkastning på sin aksje- og fondsportefølje enn menn.I 2017 hadde kvinner flere prosentpoeng høyere avkastning på sin portefølje enn menn. I 2018 var avkastningen omtrent den samme.Kvinner sparer imidlertid lavere beløp - og færre kvinner enn menn sparer i aksjer og fond. Dermed kommer menn best ut totalt sett, ifølge Nordnets tall.Forklaringen på kjønnsforskjellene er flere, mener Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.- En årsak er at kvinner søker tryggere aksjer enn gutta. Kvinner unngår de mest risikable aksjene, som ofte viser seg å være dårlige investeringer. En annen forklaring er at menn bytter aksjer og fond langt oftere enn kvinner, og det medfører kostnader til kurtasje og spread, sier Sættem i en melding.- Til sist ser vi at mange menn forsøker å time markedet, og det er en krevende oppgave. Kvinner har en tendens til å putte fondene i en skuff og glemme dem. Dette kan være smart, siden kvinner dermed ikke blir så lett skremt av børsfall, slår Sættem fast.Spareøkonomen innrømmer at han er overrasket over funnene.- Jeg hadde forventet at kvinner oppnår bedre avkastning i fallende markeder, siden de jevnt over tar lavere risiko. Men jeg hadde trodd at menn slo kvinner i et oppgangsmarked, siden menn burde få betalt for den økte risikoen. Våre tall tyder imidlertid på at dette ikke er tilfelle, avslutter Sættem.