Europeisk rentedom klar

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette var i tråd med konsensus.Endrer guidingECB venter at styringsrentene holder seg på dagens nivåer minst ut 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for sikre at inflasjonen nærmer seg nivåer som er under, men nær, 2,0 prosent på mellomlang sikt.Den tidligere guidingen lød på at rentene ville holde seg minst gjennom sommeren.Samtidig gjentar ECB guidingen for reinvesteringer av hovedstolen av papirer som går til forfall til etter datoen sentralbanken begynner å heve sine styringsrenter (tidligst i 2020).Reinvesteringene vil uansett skje så lenge som nødvendig for å opprettholde gunstige likviditetsforhold og rikelig med pengepolitisk handlingsrom.ECB-sjef Mario Draghi vil utdype ytterligere på pressekonferansen som starter 14:30.Ny TLTRO-rundeSentralbanken varsler samtidig at den lanserer en ny runde med målrettet, langsiktig funding (TLTRO-III) for bankene.Programmet starter opp i september 2019, og vil avsluttes i mars 2021.Dette skjer dagen etter at OECD nedjusterte veksten i Europa kraftig, noe DNB Markets karakteriserte som en dårlig opptakt til rentemøtet.- Vi venter at sentralbanken også vil senke sine anslag for BNP-vekst, men også for inflasjonen på dette møtet. Sammen med vurderingene fra januar, som innebar at nedsiderisikoen hadde tiltatt, tror vi dette vil være nok til at sentralbanken lanserer en ny runde med målrettet, langsiktig funding (TLTRO) for bankene. Behovet for en ny runde med rimelig finansiering forsterkes dessuten av at de forrige programmene (fra 2016/17) utløper neste år, skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også