Får vi ny heving allerede i juni?

Norges Bank hevet som ventet renten torsdag.

Norges Bank har i dag, som forventet, besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,0 prosent.- Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover, heter det i en pressemelding fra sentralbanken. Heving i juni?«Som forventet hevet Norges Bank styringsrenten i dag. Rentebanen er løftet og indikerer neste heving allerede i juni», skriver Joachim Bernhardsen i fersk oppdatering fra Nordea Markets.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker