Følg med på aksjen – risikoen er høy

I dagens rapport fra Investtech blir leserne bedt om å følge med på utviklingen i Idex.- Idex viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Kursen går sidelengs mellom støtte ved tre kroner og motstand ved fire kroner, skriver Investtech.Analytikeren slår fast at investorene er avventende og en videre utvikling mellom disse nivåene indikeres.Etablert brudd på et av nivåene vil signalisere videre utvikling i samme retning.- Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. Aksjen er meget volatil. Risikoen er dermed høy. Vurdering: Watch, avslutter Investtech.Onsdag sluttet aksjen på 3,69 kroner.Det betyr at aksjen har falt 8,89 prosent den siste måneden mens den er opp 21,58 prosent hittil i år.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også