Fortsatt bull på olje og tank

Men risikoen har økt, påpeker meglerhus.

Forrige uke var nok en uke med blandende signaler, ifølge senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.Prisen for et fat Brent-olje lå på 67,03 dollar fredag ettermiddag etter et marginalt fall på 13 cent i løpet av uken.Innledningsvis fikk prisene et løft som følge av både positive uttalelser fra OPEC og samt en sterk lagerrapport fra USA som viste at råoljelagrene falt med 9,6 millioner fat, mot en ventet oppgang på 0,3 millioner fat.I tillegg falt både bensinlagrene og destillatlagrene. Mot slutten av uken gikk prisene imidlertid motsatt vei - både som følge av advarsler fra Fed om svakere amerikansk vekst, samt overraskende svake makrotall fra Europa.Økt risikoTil tross for flere tegn på svakere global økonomisk vekst, påpeker Hammer i Arctic at oljeetterspørselen holder seg sterk og at det er få indikasjoner på at denne skal svekke seg.Når det gjelder tilbudssiden fortsatte den iranske eksporten og falle, og det samme gjaldt antallet aktive amerikanske oljerigger.Hammer konkluderer med at de fundamentale faktorene i oljemarkedet er sterke, men at risikoen har økt.Arctic-analytikeren medgir at svekket global vekst til slutt vil påvirke oljeetterpørselen. Han tror imidlertid at det skal en veldig brå svekkelse til for å gjøre noe med markedets nåværende styrke.- Vi ser ikke at det kommer, og vi venter derfor at enhver priskorreksjon vil bli begrenset. Basert på de nåværende vekstestimatene, peker de fundamentale faktorene fortsatt mot en tilstramming av markedet i andre kvartal, skriver Hammer.Pole positionNår det gjelder markedet for frakt av råolje, var forrige uke relativt svak. Arctic tror fortsatt på et relativt sterkt andre kvartal på bakgrunn av høyere raffinerietterspørsel, delvis drevet av tidlige IMO-effekter.- Det bratte lagerfallet i første kvartal, vil sette rederne i pole position for å kapitalisere på dette skiftet når det skjer.


Les også