Frigjør jackup etter skuffende boring

Jackup-rigg blir nå frigjort etter skuffende boring på Colter-prospektet.

Børs

Foreløpige resultater fra avgrensnings- og sidestegsboring viser at Colter-prospektet på britisk sokkel er mindre enn først antatt, opplyses det i en melding fra Corallian Energy, ifølge TDN Direkt.Operatørskapet vil derfor frigjøre jackup-riggen «Ensco 72».Selskapet meldte ifølge nyhetsbyrået 25. februar at de hadde påtruffet olje da de boret en avgrensing av Colter-prospektet.«Foreløpig evaluering av data fra begge brønnene indikerer at Colter-prospektet er mindre en pre-boring estimatene», skriver selskapet.

corallian energy
colter-prospektet
ensco
Nyheter
Energi
Børs