Går sammen om nytt LNG-rederi

Maran Ventures og Nakilat følger i fotsporene til en rekke andre aktører, når de nå inngår et samarbeid om driften av fire splitter nye LNG-skip gjennom et nytt selskap. 

Børs

Qatar-baserte Nakilat og Maran Ventures fra Hellas har gått sammen om et joint venture i LNG som skal eie fire LNG-skip med kapasitet på 173.400 kubikkmeter som er under bygging i Sør-Korea.Nakilat vil eie 60 prosent av selskapet som får navnet Global Shipping, mens Maran vil eie de resterende 40 prosentene.De fire nybyggene skal driftes og markedsføres av Nakilat som dermed øker flåten sin til totalt 74 LNG-skip.Det utgjør 11,5 prosent av den globale LNG-flåten målt i fraktkapasitet.- Denne avtalen er et steg videre for selskapet ettersom vi ekspanderer flåten med ytterligere kapasitet for å møte økende internasjonal etterspørsel etter ren energi. Dette har igjen ført til en betydelig økning i etterspørselen etter LNG-frakt, noe vi håper vil ha en positiv effekt på charter-ratene, sier konsernsjef Abdullah Al Sulaiti i Nakilat i en kommentar.Om skipene sier han følgende:- De er utstyrt med noe av den mest avanserte teknologien i markedet, der to av dem er utstyrt med MEGI og de andre to med X-DF-teknologi.Grekeren John Angelicoussis, styreleder i Maran, ser frem til å fortsette samarbeidet med sin joint venture-partner.- Nakilat har vært en av våre strategiske partnere i mange år og vi er glade for å styrke vår relasjon til dem.Konsolidering i LNGGlobal Shipping er det siste i en rekke partnerskap som er inngått, eller er i ferd med å inngås, i markedet for frakt av flytende naturgass den seneste tiden. Stolt-Nielsen etablerte i fjor høst Avenir LNG sammen med Golar LNG og Höegh LNG. Strategien er å bli en ledende tilbyder av småskala LNG-skip.I tillegg skal Golar LNG være i prosessen med å etablere et nytt selskap sammen med Awilco LNG og TMS Cardiff Gas som skal eie og drive en større flåte med LNG-skip.I Golar LNGs fjerdekvartalsrapport som ble lagt frem i februar, ble idet opplyst at det er gjort fremskritt i prosessen med å etablere et joint venture med andre redere som skal tillate investorene å få mer direkte eksponering mot LNG-shippingmarkedet.Golar planlegger å bidra med sine TFDE-skip og den tekniske håndteringen av disse i det nye selskapet som ryktes å få navnet "Cool Company". Videre skrev selskapet at det har kommet frem til avtaler med banker og utleiere om finansiering på rundt 1,1 milliarder dollar, tilsvarende 9,5 milliarder kroner, for de ni fartøyene Golar vurderer å bidra med. - En potensiell separasjon eller spin-off av LNG-shippingflåten er ventet å redusere volatiliteten i Golars kontantstrøm og bedre posisjonere den langsiktige kotnraktsforretningen for infrastrukturinvestorer, het det. 

lng
lng-skip
qatar
hellas
rederi
joint venture
maran ventures
nakilat
avenir lng
golar lng
awilco lng