«Gamle Rem» tapte en halv milliard i fjor

Mens «nye Rem Offshore» dunker inn den ene nye kontrakten etter den andre, renner pengene ut av «gamle Rem» som er en del av Solstad Offshore.

Med fullbooket flåte og stadig nye skipsinvesteringer, går det bedre for «nye Rem Offshore» enn for «gamle Rem» som er en del av gjeldstyngede Solstad Offshore.Det skrev Hegnar.no for to uker siden da førstnevnte, under ledelse av Fredrik Remøy, i løpet av kort tid hadde seg sikret seg nye kontrakter til en verdi av mer enn 200 millioner kroner. Halv mrd. i minusNøyaktig hvordan det står det til for sistnevnte, som går under navnet Solship Invest 1, kom ikke frem i Solstad Offshores fjerdekvartalsrapport. Det gjør det imidlertid i en fersk rapport som er publisert for obligasjonseierne til "siloen" som selskapet omtales som. Inntektene beløp seg til 567,1 millioner kroner og før av- og nedskrivninger ser det ikke så ille ut med et driftsresultat på 129,8 millioner kroner.I løpet av 2018 er det imidlertid foretatt samlede nedskrivninger 292,5 millioner kroner knyttet til flåten som Rem Offshore bidro med til Solstad Offshore i forbindelse med sammenslåingen sommeren 2016.Inkludert ordinære avskrivninger på vel 100 millioner kroner, endte driftsresultatet på minus 267,3 millioner kroner. Med betydelige renteutgifter og urealiserte valutatap på toppen av det, endte årsresultatet på minus 454,7 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 var status en negativ egenkapital på 361,9 millioner kroner, og en kontantbeholdning på 235,8 millioner kroner etter en halvering i løpet av året. KriseprisSolship Invest 1 har et senior sikret obligasjonslån som ,etter et tilbakekjøp i starten av 2017, har et totalt utestående beløp på 203,1 millioner kroner.Dette forfaller i 2024 og har en fast årlig kupongrente på 5,00 prosent. De siste omsetningene i dette lånet er fra midten av januar og ble gjort til 11 prosent av pålydende. I juni i fjor ble det til sammenligning omsatt poster til kurser rundt 40. Låneavtalen inkluderer ingen finansielle lånebetingelser (covenants ). Konsernregnskapet til Solstad Offshore, som ble publisert for en måned siden, viste et resultat på minus 5,7 milliarder kroner i 2018 etter nedskrivninger på nesten tre milliarder kroner. Solstad-rederiet hadde ved utløpet av fjoråret en netto rentebærende gjeld på 28,6 milliarder kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også