Gransker Norske Skog-toppene

Eivind Yggeseth

Det er iverksatt granskning av ledelsen og styret i Norske Skog.

Norske Skogindustrier gikk konkurs rett før jul i 2017. Bostyrer Tom Hugo Ottosen har siden jobbet med å finne ut hva som egentlig skjedde, skriver DN.Fredag sendte han ifølge avisen sin innberetning for fjoråret, og varsler et mulig oppgjør med den tidligere Norske Skog-sjefen Sven Ombudstvedt og resten av ledelsen og styret i selskapet.- Det er iverksatt granskning av debitors historikk og økonomiske utvikling, samt ledelsens disposisjoner. Dette med sikte på å avdekke eventuelle ytterligere aktiva og krav, samt mulige straffbare og karantenebetingende forhold, skriver bostyrer til avisen. Sentrale personer i ledelsen og styret er blitt intervjuet av boet, som skriver i rapporten at det også arbeider med å «avdekke mulige erstatningskrav» mot disse, skriver avisen.Granskningsrapporten er ventet innen juli.