Hansson, Siem og Spetalen hanker inn supplyjobber

Periodekontraktene strømmer på i markedet for offshore serviceskip.

Oljeselskapene er i full gang med å sikre seg forsyningstjenester til kommende boreoppdrag.Westshore Shipbrokers rapporterer at Siem Offshore og Eidesvik Offshore skal stille med hvert sitt plattform forsyningsskip (PSV) i forbindelse med boringen av en brønn for kinesiske CNOOC.Til oppdraget som er ventet å ta 120-130 dager skal PSV-ene «Siem Symphony» og «Viking Prince» benyttes.Videre er Øystein Stray Spetalens Standard Drilling tildelt et oppdrag på 90-100 dager av Ithaca Energy UK for «Standard Provider», ifølge Pareto Shipbrokers.Kontrakten inkluderer også en opsjon på ytterligere én brønn som skal bores av «Maersk Resilient». Oppstart er 1. april.I tillegg har Nordic American Offshore, offshorerederiet der skipsreder Herbjørn Hansson er storeier, fått en kontrakt på 70 dager av Apache for PSV-en «Nao Horizon», ifølge Westshore.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også