Har steget 85 prosent det siste året - nå anbefales ikke lenger «kjøp»

Salmones Camanchaca har steget markant de siste tolv månedene. Nå nedgraderer Nordea Markets sin anbefaling på aksjen.

Børs

Nordea Markets nedgraderer sin anbefaling på Salmones Camanchaca fra kjøp til hold, melder TDN Direkt.Nedgraderingen skyldes ifølge nyhetsbyrået at meglerhuset venter at kostnadene vil øke i løpet av 2019, hovedsakelig drevet av et nytt system for overvåkning av algevekst, samt mer kostbar lakselusbehandling.Salmones Camanchaca faller onsdag morgen 2,25 prosent til 86,02 kroner. Aksjen har hittil i år klatret 4,90 prosent, mens den de siste tolv månedene er opp hele 84,99 prosent.

salmones camanchaca
laks
nordea markets