Henter 25 millioner kroner i frisk kapital

Publisert 13. mars 2019 kl. 17.46
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 20.52
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 79 ord
MyBank har gjennomført en bookbuilding-prosess for plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil 25 millioner kroner. Det går frem av en børsmelding onsdag.Basert på mottatte bestillinger har styret i dag vedtatt forslag til allokering av den rettede emisjonen og at det skal foreslås for generalforsamlingen at det utstedes 166.666.666 nye aksjer i selskapet til en tegningskurs på 0,15 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 25 millioner kroner. Etter gjennomføring av emisjonen vil styret i banken vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon.