Hexagon Composites henter 1,1 milliarder

Hexagon Composites har utstedt et nytt usikret obligasjonslån, opplyses det i en melding.Obligasjonslånet er som tidligere annonsert på 1,1 milliarder og er på fire år.Lånet har forfall mars 2023 og kupong på 3 mnd NIBOR pluss 3,75 prosent p.a. med kvartalsvise rentebetalinger.