- Høy sannsynlighet for renteheving i juni

I alle fall kommer det en heving innen august-møtet, ifølge Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Norges Bank har i dag, som forventet, besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,0 prosent.- Når kommer neste renteheving?- Vi har ikke tatt stilling til hva vi skal tro, men det er en høy sannsynlighet for at den neste allerede kommer i juni. I rentebanen ser det ut til at den i alle fall kommer innen augustmøtet, kommenterer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Hegnar.no. Ifølge DNB Markets indikerer rentebanen også en heving før eller i 1. kvartal 2020.EURNOK falt fra rett under 9,70 før presentasjonen av rentebeslutningen til 9,60.Les også: - Ingen behov for renteheving til høsten Nordeas utsikter«Som forventet hevet Norges Bank styringsrenten i dag. Rentebanen er løftet og indikerer neste renteheving allerede i juni», skrev Joachim Bernhardsen i en oppdatering fra Nordea Markets kort tid etter rentedommen.Økes gradvisNorges Bank begrunner rentedommen med at det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå.«Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover», heter det i en pressemelding fra sentralbanken. Les også: - Norges Bank hever ikke bare i dag