Incus Investor med ny finansieringsløsning

Selskapet har inngått avtale om å forlenge sine lån- og kredittfasiliteter med eksisterende banksyndikat.

Incus Investor ASA har fredag inngått avtale om å forlenge sine lån- og kredittfasiliteter med eksisterende banksyndikat bestående av DNB, Nordea og Handelsbanken, ifølge en børsmelding.Avtalen løper med avdragsfrihet og løpetid frem til 1. april 2020. Fasiliteten inneholder en likviditetscovenant på 10 millioner kroner, men utover dette ingen krav om finansiell nøkkeltallsoppnåelse.Samtidig har Incus inngått avtale med en gruppe av selskapets største aksjonærer (Camar AS, Krefting AS, Stolen AS, International Oilfield Services AS, Spectatio Finans AS, Høiland Holding AS, Clean Ship AS, Panda AS) om etablering av et aksjonærlån på 30.000.000 med avdragsfrihet og løpetid frem til 2. april 2020, lånet er pantesikret på prioritet etter banksyndikatet og har en årlig rente på 12 prosent som gjøres opp på forfall (PIK -rente).Som følge av ovennevnte vil banksyndikatet frigi NOK 5.593.439 innestående på escrow til selskapet, opplyses det.- Den nye fasiliteten er kommet på plass for å styrke selskapets likviditet i en periode hvor konsernet jobber målrettet for å gjenvinne lønnsomhet i sine markedssegmenter gjennom pågående og gjennomførte strategiske og operasjonelle tiltak, herunder salg av virksomhet og underliggende eiendeler med på å styrke konsernets kapitalstruktur, skriver selskapet.Rentebærende gjeld var ved utgangen av 2018 168 millioner kroner, men har blitt og vil bli betydelig redusert som følge av avtalte oppgjør fra transaksjoner i første halvår 2019.Styret og ledelsen vil nå fremover jobbe med strategiprosessen for å få på plass en robust plattform for fremtiden.Incus-aksjen er ned 4,2 prosent til 0,70 kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker