- Ingen behov for renteheving til høsten

Norges Bank hevet som ventet renten torsdag. Eika-økonom Jan L. Andreassen er klar i sin tale.

Norges Bank har i dag, som forventet, besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,0 prosent.- Når kommer neste renteheving?- Nei, spørsmålet er om prognosene holder, jamfør hva vi hørte fra Federal Reserve i går. Det er uansett nivå på rentebane - det er større usikkerhet om den økonomiske utvikling enn før, kommenterer sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen, til Hegnar.no.FED besluttet onsdag å holde renten uendret i intervallet 2,25 til 2,50 prosent.Les mer her: Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendretAndreassen tror boligmarkedet og detaljhandelen blir svakere fremover, og kronekursen sterkere enn før.- Det er ingen behov for renteheving til høsten, lyder det fra Andreassen. Les også: Kronen gjør et hopp Og: Får vi ny heving allerede i juni?Økes gradvisNorges Bank begrunner rentedommen med at det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå.«Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover», heter det i en pressemelding fra sentralbanken. Heving i juni?«Som forventet hevet Norges Bank styringsrenten i dag. Rentebanen er løftet og indikerer neste heving allerede i juni», skriver Joachim Bernhardsen i fersk oppdatering fra Nordea Markets. Les også: Øyner renteheving i september ogsåRentemøte i BoEBank of England har også rentemøte i dag.«Det blir ventelig en non-event. Brexit gjør at sentralbanken er på hold inntil det er mer klarhet om det fremtidige EU-samarbeidet», het det i morgenrapporten til Nordea Markets.


Les også