Innstiller fire nye styremedlemmer

Valgkomiteen i Pareto Bank har ifølge innkallingen til selskapets generalforsamling innstilt fire personer som aksjonærvalgte styremedlemmer: Peter Ditlev Knudsen (styremedlem), Hilde Vatne (styremedlem), Eyvind Width (styremedlem) og Per Chr. Nicolaisen (varamedlem).Trine Charlotte Høgås-Ellingsen stiller til gjenvalg som varamedlem, mens Camilla Wahl, Per Kristian Spone og Espen Lundaas ikke stiller til gjenvalg.Videre går det samtidig frem at styret fremmer forslag om fullmakt frem til 2020 til å ta opp ansvarlige lån på inntil 300 millioner kroner, samt en fullmakt frem til 2020 til opptak av fondsobligasjon på inntil 250 millioner kroner.