Japan-kontrakt til Kongsberg

Kongsberg Defence & Aerospace har inngått kontrakt med Japan for produksjon av de første leveranser av JSM (Joint Strike Missile) til deres flåte av F-35 kampfly, ifølge en melding.«Dette er et viktig internasjonalt gjennombrudd som demonstrerer viktigheten av samarbeidet mellom norske myndigheter, Forsvarets Forskningsinstitutt og norsk industri», sier konsernsjef Geir Håøy.Utviklingen av JSM startet i 2008 og ble avsluttet sommeren 2018 etter en serie med vellykkede test- og verifiseringsfyringer.JSM er det eneste lang-rekkevidde land- og sjømålsmissil som kan bæres innvendig i våpenrommet på F-35, og samtidig ivaretar flyets lave radarsignatur. - Det internasjonale F-35 brukermiljøet viser stort interesse i JSM og Kongsberg er stolt av å bli valgt av Japan for levering av JSM til deres F-35 flåte. Dette er en milestein for JSM-programmet når vi nå går inn i produksjonsfasen, sier adm. direktør Eirik Lie.