Jobber på spreng for å unngå konkurs

I en tale i 2017 forsikret generalsekretæren at organisasjonen hadde full kontroll på økonomien. Siden har pengene rent ut. 

- Ved utgangen av dette året kan vi være gjeldfrie om vi ønsker det. Vi har 275 millioner kroner i banken. Vi har flere ben å stå på. Vi har offensive planer og vi behandler flere pasienter enn noen gang. Vi har kontroll på økonomien, vi har kontroll på aktiviteten. Organisasjonen vokser og klinikken vokser. Dette har vi fått til sammen, sa generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i en tale i 2017, ifølge DN.To år senere er organisasjonen igjen i økonomisk krise. Årsresultatet for LHL-gruppen etter skatt i 2017 var ifølge avisen et underskudd på 105 millioner kroner. I 2017 og 2018 har LHL gått med et underskudd før skatt på 417 millioner kroner. I år er det beste scenarioet et tap på 92 millioner kroner.Fremover skal LHL redusere lønn til ledere og enkeltgrupper, kutte kostnader i ikt, stab, forskning og utvikling og redusere bemanning for å unngå konkurs, ifølge avisen.DN har spurt Jahren om hvordan talen i 2017 er forenlig med situasjonen LHL er i nå.- På det ekstraordinære landsmøtet i 2013 som vedtok bygging av det nye LHL-sykehuset Gardermoen la vi frem kontantstrøm-beregninger som viste at innflyttingsåret 2018 og første driftsår 2019 ville kreve at LHL hadde magasinert kapital. Det var forventet at de første driftsårene ville bli tøffe og at kontantstrømmen ville være negativ, sier han til avisen