- Kan komme til å skuffe markedet

Nordea Markets-økonomene Erik Johannes Bruce and Nick Pausgaard Fisker øyner skuffelse.

Børs

Det er ingen vesentlig tall på kalenderen i dag. Men med både ECB-møte og Non Farm Payroll blir uken mer interessant, ifølge Erik Johannes Bruce and Nick Pausgaard Fisker.«Etter den litt skuffende ISM for industrien fra USA, blir det nok også en del fokus på ISM (februar) utenom industrien. Selv om ISM utenom industrien har kommet en del ned, er den på litt bedre nivåer enn industriindeksen og konsensus er faktisk for en svak oppgang i indeksen», heter det i morgenrapporten mandag.Faren er at…Veksten i euroområdet har avtatt markant og mange venter nok ifølge duoen i Nordea Markets at torsdagens møte kan gi signaler om en ny runde med langsiktig lån til banken (TLTRO).«Men så langt i alle fall, har ECB hatt en avventende holdning og vi tviler på at det kommer noen signaler om politikkendring».ECB vil ifølge Bruce og Pausgaard Fisker sikkert nedjustere de kortsiktige vekstanslagene, men neppe vekstanslagene på mellom lang sikt.«Faren er at ECB skuffer markedet med det som blir leste som en mangel på annerkjennelse av svakheten i euroområdet», skriver de i rapporten.Som alltid, vil sysselsettings og lønnstallene fra USA på fredag få en del oppmerksomhet, men kanskje mindre enn vi er vant til fra de siste årene.«Til Feds siste snu operasjon var hovedhistorien at så lenge sysselsettingen var sterk nok til å presse ned ledigheten og det var tegen til tiltagende lønnspress, ville Fed fortsette en gradvis økning i rentene. Nå er oppfatningen jevnt over at Fed er på hold uansett om lønns- og sysselsettingstallene er sterke. Men om Fed er på hold nå, er ikke det samme som at de vil forbli på hold om sysselsettingen vokser raskere enn tilbudet og lønnsveksten tiltar i takt med et strammere arbeidsmarked. Derfor holder vi på en renteøkning til fra Fed», heter det fra økonomene i meglerhuset.Spår oppgangFra Norge får vi boligpristall på tirsdag. Bruce og Pausgaard Fisker regner med fortsatt svak oppgang sesongjustert.«Vi tror ikke mindre endringer i boligprisveksten har mye å si for Norges Banks syn», skriver de to.De månedlige norske BNP-tallene som kommer fredag er for volatile til at vi har noen vesentlig glede av dem, mener økonomene. «Mest interessant blir tallet for privat forbruk. Vi venter en forsiktig økning fra desember til januar etter det ikke så halvgale detaljhandelstallene sist uke. Men noen forbruksfest blir det neppe å spore i tallene. Det er for lite igjen på konto når strømregningen er betalt», avslutter duoen i Nordea Markets.

aksjemarkedet
nøkkeltall
oslo børs
wall street
erik bruce
Nick Pausgaard Fisker
nordea markets
ism
ecb
boligpristall
norges bank