Kjøpte aksjer for 30 millioner kroner

DNB har i dag kjøpt 190.000 egne aksjer. Ifølge en børsmelding skjedde det til en snittkurs på 158,008 kroner stykket, hvilket tilsvarer om lag 30 millioner kroner.Etter denne transaksjonen eier DNB totalt 14.499.000 egne aksjer.Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB 6. juni 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 24,1 millioner aksjer


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også